parallax background

„Više reči o…“ beogradskoj organizaciji „DA SE ZNA!“

19/07/2017
„Više reči o…“ Savezu za jednaka prava LGBTI osoba – ERA
19/07/2017
„Više reči o…“ Beogradskoj nedelji ponosa i Paradi ponosa
19/07/2017
 

Grupa za podršku mladim LGB osobama „IZAĐI“ iz Novog Sada realizuje projekat „Unapređenje razumevanja položaja LGBTI populacije u Srbiji“, u okviru kojeg su pripremljene i snimljene emisije edukativnog karaktera pod nazivom „Više reči o…“.

Emisije za cilj imaju da informišu opštu populaciju o životnim iskustvima LGBTIQAP zajednice kroz razgovor sa sagovornicama i sagovornicima koji predstavljaju ovu zajednicu, kao i podizanje svesti opšte populacije na nivo diskriminacije i nasilja nad LGBTIQAP populacijom, zasnovanim na sveprihvaćenim stereotipima i predrasudama. Pored predstavljanja svake „pod-zajednice“ iz spektra LGBTIQAP, u emisijama će se govoriti i o nekoliko organizacija koje za svoj glavni cilj imaju očuvanje ljudskih prava LGBTIQAP osoba u Srbiji i regionu.

Serijal emisija je nastao nakon šestodnevnog treninga na kojem je formirana grupa za pripremu radio emisija. Sve emisije predstavljaju proizvod rada ove grupe koju čine Tanja, Marija i Filip, koje ćete imati prilike da upoznate tokom emisija, dok su čitav proces pratili i usmeravali Cecilija i Dragan, svojim savetima i sugestijama.

U današnjoj emisiji govorićemo Više reči o organizaciji „Da se zna!“ iz Beograda

LGBTTIQA osobe na Balkanu svakodnevno se susreću sa diskriminacijom u porodici, javnom prostoru i profesionalnom okruženju. Budući da su izložene dugotrajnoj i kontinuiranoj homofobiji i transfobiji, trpe različite oblike diskriminacije od ponižavanja do fizičkog nasilja. Podaci istraživanja javnog mnjenja iz 2015. godine koje su sproveli NDI, Civil Rights Defenders i Gej i Lezbejski Victory Institut, pokazuju da se u Srbiji 72% LGBTTIQA populacije susreće sa psihičkim nasiljem, 51% LGBTTIQA ispitanika/ca kaže da je izloženo diskriminaciji na poslu ili na drugim mestima, a 23% je pretrpelo fizičko nasilje zbog seksualne orijetnacije ili rodnog identiteta.

Zbog straha od autovanja, usled oskudne informisanosti i nedovoljnog poverenja u institucije, ovi incidenti se retko prijavljuju. Portal DA SE ZNA! omogućava osobama koje su izložene nasilju i diskriminaciji, kao i svedocima/kinjama, da bezbedno prijave takve slučajeve.

Više reči o „Da se zna!“, njihovim aktivnostima i planovima, reći će nam Dragoslava, predsednica organizacije.

Linkove svih emisija je moguće (i poželjno) podeliti na društvenim mrežama i drugim internet sajtovima. Ukoliko želite da imate i originalni snimak emisije, pozivamo vas da nam uputite zahtev na e-mail adresu izadji@podrska.in.rs i u najkraćem roku ćemo vam dostaviti traženu emisiju/e.

Projekat „Unapređenje razumevanja položaja LGBTI populacije u Srbiji“ finansijski je podržan od Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *