parallax background

„Više reči o…“ o seksualnoj orijentaciji

17/07/2017
„Više reči o…“ Panonskoj platformi za ljudska prava i Lokalnoj mreži za prevenciju diskriminacije
17/07/2017
„Više reči o…“ rodnom identitetu
17/07/2017
 

Grupa za podršku mladim LGB osobama „IZAĐI“ iz Novog Sada realizuje projekat „Unapređenje razumevanja položaja LGBTI populacije u Srbiji“, u okviru kojeg su pripremljene i snimljene emisije edukativnog karaktera pod nazivom „Više reči o…“.

Emisije za cilj imaju da informišu opštu populaciju o životnim iskustvima LGBTIQAP zajednice kroz razgovor sa sagovornicama i sagovornicima koji predstavljaju ovu zajednicu, kao i podizanje svesti opšte populacije na nivo diskriminacije i nasilja nad LGBTIQAP populacijom, zasnovanim na sveprihvaćenim stereotipima i predrasudama. Pored predstavljanja svake „pod-zajednice“ iz spektra LGBTIQAP, u emisijama će se govoriti i o nekoliko organizacija koje za svoj glavni cilj imaju očuvanje ljudskih prava LGBTIQAP osoba u Srbiji i regionu.

Serijal emisija je nastao nakon šestodnevnog treninga na kojem je formirana grupa za pripremu radio emisija. Sve emisije predstavljaju proizvod rada ove grupe koju čine Tanja, Marija i Filip, koje ćete imati prilike da upoznate tokom emisija, dok su čitav proces pratili i usmeravali Cecilija i Dragan, svojim savetima i sugestijama.

U današnjoj emisiji govorićemo Više reči o seksualnoj orijentaciji. U boljem razumevanju pojma seksualne orijentacije pomoći će nam naša Tanja i Vedrana, psihološkinja Grupe IZAĐI.

Bićete u prilici da čujete više reči o tome kako je seksualna orijentacija kontinuiran doživljaj emocionalne, romantične i seksualne privlačnosti koju osećamo prema drugim osobama. U zavisnosti od toga kog su pola i roda te osobe, govorimo o homoseksualnoj, heteroseksualnoj, biseksualnoj i panseksualnoj orijentaciji dok aseksualnost označava izostanak seksualne prakse i privlačnosti.

Linkove svih emisija je moguće (i poželjno) podeliti na društvenim mrežama i drugim internet sajtovima. Ukoliko želite da imate i originalni snimak emisije, pozivamo vas da nam uputite zahtev na e-mail adresu izadji@podrska.in.rs i u najkraćem roku ćemo vam dostaviti traženu emisiju/e.

Projekat „Unapređenje razumevanja položaja LGBTI populacije u Srbiji“ finansijski je podržan od Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *